Ga naar hoofdinhoud
06 - 36 42 01 39 rijschooleazy@hotmail.com

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, gesloten tussen Rijschool Eazy en leerlingen als wel iedereen die een dienst afneemt van Rijschool Eazy.

  1. De leerling moet tenminste 16,5 jaar oud zijn om autorijlessen te mogen volgen. De leerling dient tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.
  2. De leerling dient zelf een Gezondheidsverklaring in te vullen via cbr.nl. Indien de leerling geen Eigen Verklaring heeft ingevuld, kan Rijschool Eazy geen praktijkexamen aanvragen.
  3. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen tussentijdse toets of rij(her)examen gereserveerd of afgenomen worden.
  4. Indien een les niet door kan gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden, wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een vervangende instructeur ingezet of een nieuwe afspraak gemaakt. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.
  5. De leerling mag een rijles uiterlijk 48 uur voor de rijles afzeggen of verplaatsen. Gebeurt dit later of helemaal niet, behoudt Rijschool Eazy zich het recht voor om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd. Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er sprake is van een dringende reden, zoals een overlijdensgeval binnen de familie, een begrafenis of een spoedopname in het ziekenhuis.
  6. De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en/of psychische toestand, medicijn-, alcohol- en/of drugsgebruik naar waarheid aan Rijschool Eazy. Eigen Verklaringen die niet naar waarheid worden ingevuld zijn op eigen risico van de leerling en het ouderlijk gezag.
  7. Voor betalingen van lespakketten dienen de termijnbetalingen uiterlijk 2 weken na de termijndatum te zijn voldaan. Gebeurt dit niet, dan worden de lessen stopgezet. Indien er een betalingsachterstand ontstaat, krijgt de leerling in eerste instantie een mondelinge waarschuwing. Wordt na deze waarschuwing de betalingsachterstand niet ongedaan gemaakt, ontvangt de leerling 8 dagen na de waarschuwing een factuur van de achterstand. Rijschool Eazy mag rente vragen over het verschuldigde bedrag vanaf 14 dagen na de factuurdatum. Mocht het voorkomen dat de leerling niet betaalt, mag de rijschool een incassobureau inschakelen. De hierbij horende kosten zal de leerling zelf moet dragen.
  8. Indien de leerling, na het behalen van het rijbewijs, nog lessen over heeft in zijn/haar lespakket, heeft de leerling géén recht op restitutie. Dit in verband met de korting op de lesprijs in een lespakket.
  9. Indien de leerling zijn/haar rijopleiding wil beëindigen, is er géén restitutie van het lespakket mogelijk.
  10. Als de leerling aan het einde van zijn/haar lespakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, dan dient de leerling eerst extra lessen te volgen. Het examen wordt pas aangevraagd wanneer de instructeur vindt dat de leerling hier klaar voor is.
Back To Top
Chat openen
Hallo! Waar kan ik je mee helpen?